Generalforsamling

Kære Alle Silkeborg Pigerne & Drengene indkalder til Generalforsamling søndag den 2. oktober kl. 12.30 – 14.30 i SPD’s klublokale i SSC. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab og budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Forslag, der … Læs mere Generalforsamling